بایگانی/آرشیو برچسب ها : چشم انداز

گزارش جلسه دوم درس مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیکی – واحد طبرسی

گزارش جلسه

مشخصات گزارش توجه در کلاس نشسته بودیم و از سخت گیری های استاد صحبت میکردیم که استاد وارد کلاس شدند. مروری به درس هفته گذشته داشتند و ادامه درس را شروع کردند. در ابتدای درس جدید در مورد مزایای مدیریت استراتژیک و مزایای استراتژیک صحبت کردند. *مزایای مدیریت یا تفکر استرتژیک عبارت اند از: ۱-امکان عمل به شیوه خلاق و …

بیشتر بخوانید »