بایگانی/آرشیو برچسب ها : چه زمانی تیم تشکیل بدهیم

در چه مواردی تیم سازی کنیم؟ (قسمت اول)

مختصر و مفید

وقتی افراد یا واحد درک متفاوتی از اهداف کلی واحد دارند. وقتی درباره ی نقش ها، مسئولیت ها و اختیارهای هر یک از افراد ابهام و سردرگمی وجود دارد. وقتی افراد یا واحد رویه های مؤثری برای برنامه ریزی، حل مسأله و تصمیم گیری ندارند. وقتی افراد یا واحد پی در پی تنش و فشار روحی احساس می کنند. وقتی …

بیشتر بخوانید »