بایگانی/آرشیو برچسب ها : کمال انسانی در جامعه

آیا فرهنگ یک جامعه در به کمال رسیدن افراد آن جامعه نقش به سزایی دارد؟

مختصر و مفید

فروم می نویسد: «بر حسب ضرورت های جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، ما همانی هستیم که مجبوریم باشیم». فروم معتقد است به سبب اهمیت نیروهای اجتماعی و فرهنگی، برای درک یکایک اعضای جامعه باید ساخت آن جامعه (چه در گذشته و چه در حال) مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بدین ترتیب، شناخت ماهیت جامعه، کلید درک …

بیشتر بخوانید »