بایگانی/آرشیو برچسب ها : کمال انسان

زندگی در گذشته، حال یا آینده؟!

مختصر و مفید

جنبه ی دیگر نگرش پرلز به شخصیت انسان، تأکید بر حال به عنوان تنها واقعیت موجود است. به اعتقاد پرلز، جز این زمان و این مکان چیز دیگری برای ما نیست. گذشته وجود ندارد و آینده هم هنوز نیامده است. خاطرات گذشته مان و پیش بینی های آینده مان فقط در زمان حال تجربه می شوند. کسانی که چنان می …

بیشتر بخوانید »

آیا در شرایط تغییرناپذیر سرنوشت هم می توان به زندگی معنا بخشید؟!

مختصر و مفید

ارزش های خلاق و تجربی، با تجربه های غنی سرشار و مثبت انسانی –غنای زندگی خواه از طریق آفرینش خواه از طریق تجربه- سروکار دارد. اما زندگی فقط متشکل از تجربه های غنی و والا نیست. رویدادها و نیروهای دیگری چون: بیماری، مرگ یا وضعیتی که خود فرانکل در آشویتس با آن رویاروی گردید، زندگی مان را محدود می کنند. …

بیشتر بخوانید »