بایگانی/آرشیو برچسب ها : کنترل هزینه ها

اسلایدهای مدیریت خانواده و هزینه ها

مدیریت خانواده و هزینه ها

از پیشگفتار کتاب مدیریت، به معنای اداره کردن و مدیر بودن است و مدیر، به معنای اداره کننده و گرداننده. مدیریت یا گردانندگی، دانش و هنری است که پیشنیه ی تاریخی طولانی دارد. با گذشت زمان، ذهن انسان، جامعه انسانی و وسایل رویاروی فرد و اجتماع پیچیده تر و به همان نسبت، مدیریت درست و بهینه نیز مشکل تر شده …

بیشتر بخوانید »