بایگانی/آرشیو برچسب ها : کنش های انسان

راهکار توزان میان جنبه های شخصیت انسان چیست؟!

مختصر و مفید

دومین جنبه ی فردیت یافتن مستلزم فدا کردن هدف های مادی دوران جوانی و ویژگی هایی از شخصیت است که شخص را قادر به کسب آن هدف ها می کرد. هدف ها و هم چنین گرایش ها و کنش های نیمه ی نخست زندگی برای نیمه ی دوم آن بی معنا است. باید به یاد داشت که در جوانی یک …

بیشتر بخوانید »