بایگانی/آرشیو برچسب ها : کودک در حال رشد

کودک به هنگام رشد با چه وضعیت هایی رو به رو می شود؟

مختصر و مفید

کودکان به هنگام رشد با یکی از این دو وضعیت رویاروی می گردند: یا لوس می شوند و یا دچار ناکامی شدید می گردند. کودک به آسانی می تواند لوس شود. ممکن است پدر و مادر به جای آن که بگذارند کودک خود پاسخ پرسش هایش را بجوید، به همه ی پرسش هایش پاسخ دهند. یا شاید هر چه کودک …

بیشتر بخوانید »