بایگانی/آرشیو برچسب ها : کوشش برای رسیدن به بلوغ کامل

آیا رسیدن به بلوغ کامل خود به خود صورت می گیرد؟

مختصر و مفید

هرچند «نقشه ی پیش ساخته»ی فرایند بلوغ در ساختمان ژنتیک افراد نهفته است، رسیدن به بلوغ کامل، خود به خود صورت نمی گیرد. این روند مستلزم کوشش بسیار است. راجرز این روند را به تلاش و رنجی تشبیه می کند که کودک هنگام آموختن راه رفتن تحمل می کند. کودک تلوتلو می خورد، می افتد و آزار می بیند. آسان …

بیشتر بخوانید »