بایگانی/آرشیو برچسب ها : گریه کودک

برخورد صحیح در برابر احساسات کودکان چه برخوردی می باشد؟!

مختصر و مفید

این که به کودکی که به شدت گریه می کند بگویید «گریه نکن»، یا وقتی از شدت خشم در حال انفجار است از او بخواهیم آرامش خود را حفظ کند، کوچک ترین کمکی به حل ماجرا نخواهد کرد. ::چراکه احساسات اساساً نمی توانند به واسطه ی امر و نهی از بین بروند:: وقتی به کودک گفته می شود به لحاظ …

بیشتر بخوانید »