بایگانی/آرشیو برچسب ها : گوش دادن فعال در مذاکره

مهم ترین مؤلفه های شنوایی مؤثر (گوش دادن فعال)!

مختصر و مفید

گوش دادن یکی از عناصر اصلی ارتباطات میان فردی است. گوش دادن، شنیدن نیست. تفاوت زیادی میان گوش دادن با شنیدن وجود دارد. مهم ترین مؤلفه های شنوایی مؤثر (گوش دادن فعال) تمرکز، کاوش و پیگیری (بازگویی و تأکید)، پرسش گری، بازگشت به گوینده و تلخیص و جمع بندی است. منبع: دهستانی، منصور (۱۳۹۳)، از من تا ما، قم: میم. …

بیشتر بخوانید »