بایگانی/آرشیو برچسب ها : گوهر درون

یکی از راه های کشف استعدادهای خود چیست؟!

مختصر و مفید

نوجوانان مورد مطالعه ی چیک سنت میهای، ابراز داشتند که تجربه کردنِ «غرقه شدن» یکی از راه های کشف استعداد بوده است. آن گاه که این وجد و احساس وحدت و درهم تنیدگیِ ناب و فوق العاده را تجربه می کردند، در مسیر درست قرار گرفته بودند. هرچند موقتاً «خود» را فراموش می کردند و از خود بی خود می …

بیشتر بخوانید »