بایگانی/آرشیو برچسب ها : گیتی خوشدل

شکیبایی و ناشکیبایی در برابر رفتار مردم، بیانگر چیست؟!

مختصر و مفید

دلسوزی، دومین نوع ارتباط صمیمانه، لازمه اش درک وضعیت واقعی بشر و احساس همبستگی با همه ی مردم است. شخصیت سالم توانایی فهمیدن دردها و هیجان ها، ترس ها و شکست هایی را که خاصیت و ویژگی هستی انسان است دارد. این حس همدردی، زاییده ی «گسترش تخیل» و احساسات شخص از مفهوم گسترده ی انسانیت است. در نتیجه ی …

بیشتر بخوانید »

تفاوت روابط محبت آمیز انسان ها در چیست؟!

مختصر و مفید

میان روابط محبت آمیز روان نژندها و شخصیت های سالم تفاوتی هست. روان نژندها بسیار بیشتر از محبتی که به دیگران می کنند، به محبت آن ها نیاز دارند. محبت روان نژندها با قید و شرط ها و اجبارهایی همراه است که دوسویه نیست. محبت اشخاص سالم بی قید وشرط است، نه فلج کننده و الزام آور! منبع: شولتس، دو …

بیشتر بخوانید »

روان نژندی و روان پریشی به چه معناست؟!

مختصر و مفید

Neurosis (= روان نژندی)، اختلال خفیف ذهنی است که ویژگی آن ناآگاهی بیمار از ناراحتی خود، کشمکش ها و تعارض ها، واکنش های ناشی از اضطراب و لطمه دیدن جزیی از شخصیت خود است و اغلب با هراس ها، اختلال های گوارشی، و رفتار ناشی از وسواس ها و اجبارهای درونی همراه است. – م. Psychotic (= روان پریشی)، اختلال …

بیشتر بخوانید »