بایگانی/آرشیو برچسب ها : یکپارچه سازی شخصیت

چگونه جنبه های مختلف شخصیت خود را یکپارچه سازیم؟

مختصر و مفید

ماهیت ارادی شخصیت سالم – یعنی تلاش برای آینده – به کل شخصیت آدمی یگانگی و یکپارچگی می بخشد (حتی شخصیت سالم کاملاً بری از مشکلات نیست). به عبارت دیگر، می توان با کوشش برای دست یافتن به مقاصد و رسیدن به هدف ها، جنبه های شخصیت را یکپارچه ساخت و جامعیت بخشید. روان نژندها مقاصد درازمدت ندارند و شخصیتشان …

بیشتر بخوانید »